Tårtsortimentet är under uppbyggnad...

 Vid Allergi eller Avvikande kost,fråga oss vad vi kan göra. 2 veckor innan önskat datum.