SOMMARSTÄNGT
V 28-32
Pga värmen tillverkas inget mer nu innan stängning
30% utförsäljning på befintliga produkter
(gäller ENDAST egenproducerat)

                                  

 

 Vid Allergi eller Avvikande kost,fråga oss vad vi kan göra. 2 veckor innan önskat datum.